Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii după mare mila Ta!
|| English || Româneşte ||
Sfântul Arhanghel Mihail
†   Bine aţi venit pe site-ul Cuvânt Creştin
"Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."  (Ioan 8:12)
"Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale."  (Ioan 10:11)
"Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie."  (Marcu 8:34)
"Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul."  (Ioan 13:34)
Sfântul Arhanghel Gavriil

Numerotarea Psalmilor în traducerea ortodoxă şi în traducerea Cornilescu a Bibliei


Psalmii au o importanţă deosebită în viaţa noastră a creştinilor pentru că în ei se vorbeşte despre puterea iubirii şi a milei curate, desăvârşite şi nestricăcioase a lui Dumnezeu şi aici putem găsi exemplul de pocăinţă sinceră al proorocului David. Citindu-i ne vom întări şi inima noastră se va deschide spre primirea Lui în ea.

Am considerat importantă arătarea diferenţei de numerotare a Psalmilor în cele două traduceri ale Sfintei Scripturi pentru a elimina anumite neclarităţi care pot apărea în urma citirii acestora din ambele traduceri sau în urma discuţiilor între persoane care i-au citit din locuri diferite.

Traducerea ortodoxă a Bibliei Traducerea Cornilescu a Bibliei
Psalmul 1
...
Psalmul 8
Psalmul 1
...
Psalmul 8
Psalmul 9 (primele 20 versete din 38 totale) Psalmul 9
Psalmul 9 (restul de 18 versete din 38 totale) Psalmul 10
Psalmul 10
...
Psalmul 145
Psalmul 11
...
Psalmul 146
Psalmul 146 Psalmul 147 (primele 11 versete din 20 totale)
Psalmul 147 Psalmul 147 (restul de 9 versete din 20 totale)
Psalmul 148
...
Psalmul 150
Psalmul 148
...
Psalmul 150
Psalmul 151 (Psalm necanonic) Acest Psalm nu există în această traducere a Bibliei.


Înapoi la: Învăţături şi teme creştine