Slavă Celui care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Sălaş să-şi facă şi în inimile noastre!
|| English || Româneşte ||
Sfântul Arhanghel Mihail
†   Bine aţi venit pe site-ul Cuvânt Creştin
"Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."  (Ioan 8:12)
"Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale."  (Ioan 10:11)
"Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie."  (Marcu 8:34)
"Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul."  (Ioan 13:34)
Sfântul Arhanghel Gavriil
Slavă Ţie, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru !

Iisus, nădejdea mea

În Tine Iisuse m-ascund de ispită,
De frică, grotesc, mândrie şi ură,
Şi ştiu că la Tine găsesc doar iubire,
Credinţă, salvare, nădejde, iertare.

Şi ştiu că nu-s singur şi că mă păzeşti,
Şi ştiu că mă mângâi când sufăr şi plâng,
Şi vreau ca în inima mea să trăieşti,
Şi răul prin bine să pot să înfrâng.   "Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.  (Sfânta Evanghelie după Ioan 3:16)
http://cuvantcrestin.50webs.com/
cuvantcrestin@gmail.comSlavă lui Dumnezeu în vecii vecilor !

Ultima actualizare: 25.10.2009