Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii după mare mila Ta!
|| English || Româneşte ||
Sfântul Arhanghel Mihail
†   Bine aţi venit pe site-ul Cuvânt Creştin
"Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."  (Ioan 8:12)
"Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale."  (Ioan 10:11)
"Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie."  (Marcu 8:34)
"Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul."  (Ioan 13:34)
Sfântul Arhanghel Gavriil

Cântări


Cu crucea-n spate

Era seară liniştită

Aşa grăieşte Domnul slaveiCu crucea-n spate

Cu crucea-n spate trec şi-acum
Însângerat pe-al lumii drum,
Cu mâinile-n piroane vin,
La uşi închise Eu suspin,
Cu mâinile-n piroane vin,
La uşi închise Eu suspin.

Cu mâinile-n piroane bat
La uşi închise de păcat,
N-aude nimeni şi pornesc,
Sub crucea grea Mă prăbuşesc,
N-aude nimeni şi pornesc,
Sub crucea grea Mă prăbuşesc.

Sunt plin de răni, de sînge-s plin,
N-aude nimeni cât suspin,
Izvoare curg din jertfa Mea,
Nu vine nimeni ca să bea,
Izvoare curg din jertfa Mea,
Nu vine nimeni ca să bea.

Eu sunt Păstorul cel ceresc,
Dar oamenii Mă ocolesc,
Şi-i chem pe toţi, de toţi Mi-e dor,
Eu sunt Păstorul tuturor,
Şi-i chem pe toţi, de toţi Mi-e dor,
Eu sunt Păstorul tuturor.

Vreau ca să intru-n casa ta,
Deschide-acum, nu Mă uita,
Eu sunt al lumii Împărat,
Cu coasta-nsângerată bat,
Eu sunt al lumii Împărat,
Cu coasta-nsângerată bat.

Deschide-acum că anii fug,
Ia astăzi dulcele Meu jug,
Căci jugul meu este uşor,
Pe lume tu eşti călător,
Căci jugul meu este uşor,
Pe lume tu eşti călător.

Sunt Viaţa, sunt Lumina ta,
Deschide-acum, nu Mă uita,
Căci Apa Vieţii-ţi voi da Eu,
Voi fi Mântuitorul tău,
Căci Apa Vieţii-ţi voi da Eu,
Voi fi Mântuitorul tău.

Sus la: CântăriEra seară liniştită

Era seară liniştită
Cu cerul senin,
Când fu cina pregătită
Fiului divin.

El veni cu-ai Săi la masă,
La locul gătit,
Şi cu o voce duioasă
Astfel le-a vorbit:

"Fraţilor, sosit-a ceasul,
Să ne despărţim,
Voi să nu pierdeţi curajul
Căci iar am să vin.

Dar vă spun mai dinainte
Pentru ca să ştiţi,
Căci din voi unul M-a vinde
Pe treizeci de-arginţi."

Atunci toţi se îndreptară
Către-Învăţător,
Şi pe rând se întrebară
Care-i trădător?

Când veni rândul lui Iuda,
Întrebă şi el:
"Nu cumva voi fi eu Doamne,
Fiul cel mişel?"

"Tu eşti Iuda!" - zise Domnul,
"Du-te mai curând,
Iată-acum soseşte ceasul,
Să faci ce-ai de gând."

Atunci el îndată merse,
Către-acel sobor,
Unde aştepta cu sete
Al Domnului omor.

Acolo-şi vându Stăpânul,
Iuda cel mişel,
Şi printr-un sărut făţarnic
Îl predă pe El.

Ei L-au dus la judecată,
Şi L-au osândit,
Ca pe cruce cu ocară
Să fie răstignit.

Sus la: CântăriAşa grăieşte Domnul slavei

Aşa grăieşte Domnul slavei
Prin glasul Sfintei Liturghii,
Deşi M-am înălţat la ceruri,
Eu nu vă las, Eu nu vă las orfani copii.

În fiecare Liturghie,
Eu Mă cobor din nou la voi,
Din nou e coasta Mea străpunsă,
Şi-Mi curge sânge, şi-Mi curge sângele şiroi.

Mă răstignesc din nou pe cruce,
În umbra Sfântului Altar,
Primiţi-Mi Sângele şi Trupul,
Să nu vin iarăşi, să nu vin iarăşi în zadar.

Eu sunt aici întotdeauna,
În Sfântu-Altar spre răsărit,
Bisericile sfinte-s goale,
Creştinii Mei, creştinii Mei s-au rătăcit.

Veniţi copiii Mei la Mine,
Că vreau în voi să locuiesc,
Să vă împac din nou cu Tatăl,
Şi de păcat, şi de păcat să vă feresc.

Şi din Potirul Cinei Mele,
Eu vreau cu toţii să gustaţi,
Veniţi creştinii Mei la Mine,
Şi pacea Mea, şi pacea Mea să o aflaţi.

În fiecare Părticică,
Pe care-n taină o primiţi,
Eu sunt întreg cu toată slava,
Şi-aştept spre Mine, şi-aştept spre Mine să veniţi.

Sus la: Cântări