Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii după mare mila Ta!
|| English || Româneşte ||
Sfântul Arhanghel Mihail
†   Bine aţi venit pe site-ul Cuvânt Creştin
"Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."  (Ioan 8:12)
"Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale."  (Ioan 10:11)
"Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie."  (Marcu 8:34)
"Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul."  (Ioan 13:34)
Sfântul Arhanghel Gavriil

Dicţionar teologic multilingv


Acest dicţionar nu se doreşte a fi unul exhaustiv, ci mai degrabă un mic dicţionar.
Scopul principal este de a oferi în paralel echivalentul în 3 limbi: română, engleză, franceză.

Abrevieri folosite: sin. - sinonim/synonym/synonyme, ant. - antonim/antonym/antonyme, v. - vezi/see/vois, cf. - conmpară/compare/compare


Româneşte
Engleză
Franceză
Dumnezeu God Dieu
biserică church église
Fericire

• cele nouă Fericiri
Beatitude

• the nine Beatitudes
Béatitude

• les neuf Béatitudes
preot priest prêtre
rugăciune prayer prière
Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh

• formula trinitară: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

• doxologia trinitară: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
the Saint Trinity/Holy Trinity: the Father, the Son and the Holy Spirit/Holy Ghost

• the trinitarian formula: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

• the trinitarian doxology: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Sprit, now and forever and to the ages of ages. Amen.
la Sainte Trinité: le Père, le Fils et le Saint-Esprit

• la formule trinitaire: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

• la doxologie trinitaire: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Taină

• Sfintele Taine: Botezul, Mirungerea, Pocainţa/Spovedania, Împărtăşania/Cuminecătura/Euharistia, Preoţia, Cununia, Maslul
Sacrament

• the Saint Sacraments: the Baptism, the Chrismation, the Confession, the Eucharist, the Holy Orders/Ordination, the Marriage, the Holy Unction
Sacrement

• les Saints Sacrements: le Baptême, la Chrismation, la Confession/le Repentir/la Pénitence/la Réconciliation, l'Eucharistie/la Communion, l'Ordination, le Mariage, l'Onction des malades/le Sacrement des malades/l'Office (sacrement) de l’huile sainte