Slavă Celui care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Sălaş să-şi facă şi în inimile noastre!
|| English || Româneşte ||
Sfântul Arhanghel Mihail
†   Bine aţi venit pe site-ul Cuvânt Creştin
"Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."  (Ioan 8:12)
"Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale."  (Ioan 10:11)
"Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie."  (Marcu 8:34)
"Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul."  (Ioan 13:34)
Sfântul Arhanghel Gavriil

Hub-uri


Titlu: România Creştină
Link: crestini.idle.ro:4012
Descriere: Hub Creştin Ortodox pentru toţi creştinii. Oricine este binevenit pe acest hub însă se cere să dea dovadă de bun simţ şi să respecte regulile hubului. Pe acest hub au loc discuţii pe teme creştine şi rulează şi un program de Trivia cu întrebări creştine. Slavă lui Dumnezeu pentru acest hub!